Testiranje vida i 20/20 vid

Tokom testiranja vida, oftalmolozi koriste ploče za testiranje vida kako bi izmerili koliko dobro vidite na daljinu u poređenju sa drugima.
Klasičan primer testiranja oka je Snellenova ploča, koju je razvio holandski oftalmolog Herman Snellen 1860…

Postoje mnoge varijacije na Snellenovu ploču ali uglavnom sve prikazuju 11 redova štampanih slova. Gornji red sadrži jedno slovo (obično je to veliko E, ali mogu se koristiti i druga slova). Drugi redovi sadrže slova koja su progresivno manja.
Tokom testiranja, oftalmolog će vas pitati da pronađete najsitniji red slova koji možete pročitati. Ako možete pročitati donje redove slova vaša oštrina vida je vrlo dobra.

Šta znači 20/20(odnosno 6/6) vid?
U Sjedinjenim Američkim Državama, standardna lokacija ploče za testiranje vida je na zidu koji je 20 stopa(odnosno 6 metara) udaljen od očiju. Budući da mnogi oftalmolozi nemaju ordinacije dužine 6 metara, u manju sobu ploča se najčešće obesi iza pacijentove stolice i uz pomoć ogledala slika ploče se pojavljuje ispred pacijenta na simuliranoj udaljenosti od 6 metara.
20/20 vid (ili 20/20 oštrina vida) se smatra „normalnim“ vidom, što znači da na udaljenosti od 20 stopa(6m) možete pročitati ono što je većina ljudi u stanju pročitati sa te udaljenosti.
Ploča se može konfigurisati na različite načine, ali uglavnom, ako možete pročitati veliko E na vrhu, ali nijedno od slova ispod toga, vaš vid se smatra 20/200(odnosno 6 od 60). To znači da sa udaljenosti od 20 stopa(6m) možete pročitati ono što ljudi sa „normalnim“ vidom mogu pročitati sa udaljenosti od 200 stopa(60m). Sa 20/200, vaša oštrina vida je vrlo slaba.
Ukoliko je vaša najbolja korigovana oštrina vida (vaš najbolji vid sa naočarama ili kontaktnim sočivima sa udaljenosti od 20 stopa) 20/200 ili gore, u Sad-u bi se smatrali „legalno slepima“.
Takođe, u većini država SAD-a, da biste dobili vozačku dozvolu vaša najbolja korigovana oštrina vida mora biti barem 20/40(odnosno 6/12).
Obično je 20/20 linija slova četvrta od dna, sa 20/15, 20/10 i 20/5 linije ispod toga. Nema mnogo ljudi sa 20/10 ili boljom oštrinom vida, za razliku od većine životinje, posebno ptice grabljivice, za koje je procenjeno da imaju oštrinu od 20/5 ili čak i bolje.

 

Ploča za testiranje sa „zaokretnim E“
U nekim slučajevima se standardna Snellen ploča ne može koristiti. Na primer kada se testira vid malog deteta koji još ne zna abecedu ili je previše stidljivo čitati naglas slova, ili kada je osoba nepismena ili hendikepirana na način da ne može prepoznati slova ili ih čitati naglas.
U tim situacijama, koristi se modifikovana ploča nazvana
„zaokretno E“. Ova ploča ima istu lestvicu kao i standardna Snellenova ploča, ali svi simboli na ploči su štampano slovo „E“ samo u različitim prostornim usmerenjima (izmenjeni u razmacima od 90 stepeni).
Oftalmolog pita testirane osobe da koriste bilo koju ruku( sa ispruženim prstima) i pokažu u kojem je smeru napisano slovo E – prema gore, dole, levo ili desno. Istraživanja su pokazala da je oštrina vida merena pomoću ploče sa „zaokretnim E“ gotovo jednaka kao i ona dobijena testiranjem sa standardnom Snellen pločom.

 Ograničenja testiranja vida uz pomoć čitanja s ploče
Čitanje s ploče meri samo vizualnu oštrinu vida, tako da je to samo jedan deo kompletnog ispitivanja vida. Pomaže vašem oftalmologu da odredi da li su vam potrebne naočare ili kontaktna sočiva za vid na daljinu.
Ali ovakvo testiranje ne meri periferni vid, dubinu percepcije, opažanje boja i sposobnost uočavanja kontrasta. Isto tako ne meri sve ono što se odnosi na zdravlje vašeg oka, kao što su očni pritisak, suvoća oka ili očuvanost rožnjače oka.

Preuzeto iz: http://www.allaboutvision.com/