Rastvori za sočiva

Jeste li znali da se svi rastvori za kontaktna sočiva ne mogu upotrebljavati na svim kontaktnim sočivama? Rastvori za kontaktna sočiva se razlikuju, kao što se razlikuju i kontaktna sočiva. Rastvori za višestruku namenu su pogodan način za negu sočiva, jer se ta otopina može koristiti za čišćenje, dezinfekciju i ispiranje sočiva. Iako se otopine za višestruku namenu mogu koristiti kod većine kontaktnih sočiva, ipak postoje neki izuzeci koji zavise od različitih sastojaka u rastvoru i njihovoj kompatibilnosti s materijalom od kojeg su napravljena kontaktna sočiva. Uvek se obratite oftalmologu, te koristite samo rastvore koje vam je preporučio lekar. Takođe se morate pridržavati uputstava navedenih na nalepnici proizvoda.
Evo nekoliko saveta:

• Ne dodirujte vrh otvorene bočice s rastvorom, jer je na taj način možete zagaditi.

• Zatvorite bočicu odmah nakon korištenja.

• Uvek pitajte lekara za savet pre nego se odlučite za korištenje nekog drugog rastvora.

• Proverite rok trajanja. Nikada ne koristite rastvor čiji je rok trajanja istekao.