Optičar s vizijom za pomoć zemljama trećeg sveta

Optičarka Gaynor Williams, koja je 26 godina radila za HOYU na Wrexhamu, odrekla se svog godišnjeg odmora kako bi radila za  „Viziju za pomoć u inostranstvu“. Ona se upravo vratila sa dvonedeljnog puta u Etiopiju kao deo tima od šest očnih stručnjaka, gde je delila naočare u pokretnoj zdravstvenoj ambulanti.

Gaynor first visited Ethiopia in 2003, when HOYA sponsored four employees to visit the country, build up an ‘eye workshop’ within a hospital complex and teach local people to cut lenses, fit them into frames and dispense spectacles. Gaynor je prvi puta posetila Etiopiju 2003., kada je HOYA sponzorisala četiri radnika da posete zemlju, izgrade ‘eye workshop’ u sklopu kompleksa bolnice i poduče lokalno stanovništvo kako da bruse sočiva kako bi stale u okvire.

Tokom najnovijeg putovanja, preuzela je ulogu zamenika vođe tima od četiri Optometrista i dva optičara, koje finansira Vizija pomoć u inostranstvu. Grupa je radila non-stop 14 dana, pružajući očne testove i naočare za stotine lokalnih ljudi u gradu udaljenom pet-sat vožnje od Adis Abebe.