Jednodnevna sočiva

Jednodnevna kontaktna sočiva su idealno rešenje za osobe s aktivnim životnim stilom…

Odlične za osobe koje za korekciju vida koriste dioptrijske naočare, a kontaktna sočiva žele koristiti samo za sportske ili druge aktivnosti, jer ih tada naočare sputavaju.

Prednosti jednodnevnih kontaktnih sočiva

  • Jednodnevna sočiva ne zahtevaju nikakvu dodatnu negu. Ne trebaju tečnosti za čišćenje i održavanje, kao što je slučaj s ostalim tipovima kontaktnih sočiva.
  • Ne morate voditi evidenciju koliko dana sočiva već nosite. Jednostavno ih ujutro stavite, a naveče bacite.
  • Ukoliko učestalost nošenja ne prelazi dva puta nedeljno, ili par nedelja godišnje, Jednodnevna sočiva ne predstavljaju značajno finansijsko opterećenje uz dioptrijske naočare.
  • Prikladne su u situacijama u kojima preti onečišćenje kontaktnih sočiva koje može voditi ka infekciji oka, npr. u bazenima.

Rizici vezani za nošenje jednodnevnih sočiva

U slučaju da se pridržavate uputstva koje vam je dao vaš specijalista za sočiva, nošenje jednodnevnih kontaktnih sočiva je skoro bez rizika. Radi se o osnovnim pravilima higijene pri rukovanju sočivima i pridržavanju termina za kontrolu.

Kako odabrati Jednodnevna kontaktna sočiva

Kako bi odabrali tip jednodnevnih kontaktnih sočiva nužno je posetiti kontaktologa, odnosno optometristu ili oftalmologa. Pregled za Jednodnevna sočiva je isti kao i za ostale tipove mekih kontaktnih sočiva.

  • Kontaktolog procenjuje zdravlje vaših očiju, određuje oštrinu vida i ostale parametre, koji su neophodni za aplikaciju kontaktnih sočiva.
  • Zatim vam savetuje tip jednodnevnih kontaktnih sočiva, u skladu sa izmerenim parametrima.
  • Nakon aplikacije probnih kontaktnih sočiva, kontaktolog će pomoću mikroskopa proveriti ispravan položaj sočiva na oku, naučiti vas kako rukovati sa sočivima, te pravilno stavljati i skidati kontaktna sočiva.

Kod jednodnevnih sočiva vredi pravilo koje je opšte za sva kontaktna sočiva; određeni tip sočiva koja odgovara vašem poznaniku, ne mora odgovarati i vama, te nošenje kontaktnih sočiva bez prethodnog pregleda i odobrenja kontaktologa može izazvati razne infekcije očiju, i zato je pregled nužan.

Preuzeto iz: www.optometrija.net