Istorija kontaktnih sočiva

Pogledajte kratki  hronološki  podsetnik na važne događaje u istoriji kontaktnih sočiva…

Mnogi misle kako su kontaktna sočiva pronalazak modernog doba ali prvo idejno rešenje tzv. kontaktna sočiva spominju se u papirima Leonarda da Vinchija već početkom 16. veka.

1801. – Englez Thomas Yang autor je temeljne zamisli o kontaktnim sočivima. Opisao je aparat(hydrodiaskop) izrađen od sočiva mikroskopa i staklenoga tubusa napunjenog vodom. Eksperimentom  je nameravao izbaciti rožnjaču iz dioptrijskog sistema oka, kako bi je zamenio drugim sočivom.

1887. – Nemac Muller izradio je stakleno kontaktno sočivo kao zdrastveno pomagalo za čoveka kome su bili odstranjeni očni kapci.

1888. – Prvu dioptrijsku korekciju učinio je Adolf Eugen Fick iz Zuricha a godinu dana posle, nezavisno od Ficka, dioptrijsku korekciju takođe je napravio i Nemac Muller. Oftalmolog A. E. Fick u toj prilici je upotrebio i izraz kontaktna sočiva te je prema upravo njegovoj narudžbi, prvo skleralno kontaktno sočivo izradilo poduzeće Zeiss optical Works. Iste godine pariski oftalmolog Jean Baptisa Eugen Kalt napravio je cornealno kontaktno sočivo, ali preteško, pa nije bilo jednostavno centrirati je na oko.

1928. – Poduzeće Zeiss izradilo je prvi probni set staklenih kontaktnih sočiva različitih zakrivljenosti sa različitim dioptrijama.

1936. – Rohm i Hass Company izumela je pleksistaklo. Od tog vremena taj materijal korišten je za proizvodnju kontaktnih sočiva. O tome ko je od pleksistakla prvi napravio kontaktno sočivo vode se rasprave.

1938. – Thier u Holandiji aplicira u oko kontaktno sočivo izrađeno od pleksistakla.

1939. – Fritz u Briselu primenjuje kontaktno sočivo izrađeno od pleksistakla. Iste godine Muller i Weltem iz Stuttgarta pronalaze stakleno kontaktno sočivo koje u kombinaciji daje dobru toleranciju nošenja, s tačnošću dioptrije što nikome pre nije uspelo. U tim kontaktnim sočivima skleralni deo bio je izduvan, a tačni optički središnji deo bio je dobrušen. Ta corneo-skleralna kontaktna sočiva bila su dorađena i postala bolja kad su se počela proizvoditi od pleksistakla(PMMA). Punih je dvadeset godina u proizvodnji kontaktnih sočiva preovladavalo pleksistaklo (PMMA) kao najbolji materijal.

1960. – Nakon dužeg zastoja, u Čehoslovačkoj prof. Wichterle i ing. Lima pronalaze nov materijal polyhydroxyethylmethakrylat kojeg se uobičajno naziva HEMA. Od tog materijala Prof Wichterle i ing. Lima izumeli su mekana kontaktna sočiva što je označilo preokret u kontaktologiji. Glavne osobine tog materijala bile su fleksibilnost i hydrofilija pri zadržavanju optičke stabilnosti i velika podnošljivost nošenja.

1976. – Te godine proizvedena su i tvrda kontaktna sočiva izrađene od smeše PMMA i slikona, tzv. RGP kontaktna sočiva, koje dobro propuštaju kiseonik što je u upotrebi vrlo važno.

1980. – U izradi mekih kontaktnih sočiva počeo se koristiti silikon, materijal koji omogućuje veliko propuštanje kiseonika. Pri poboljšavanju tih sočiva nađena je, štaviše, nova kombinacija materijala, silikonhyadrogel. Od toga su materijala izrađena sočiva namenjena za produženo nošenje (flex wear), što znači da se sa njima može spavati tj. da omogućuju disanje rožnjače i kada su očni kapci spušteni.

1983. – Počela je proizvodnja i upotreba mekanih kontaktnih sočiva u boji.

1990. – Food and Drug Administration- FDA u SAD naređuje da se određeni tip kontaktnih sočiva ne sme nositi duže od naznačenog roka.

1995. – Proizvedena su dnevna kontaktna sočiva, koja su radi svoje praktičnosti najzastupljenija na tržištu.

1997. – Prva mesečna silikon hidrogelna kontaktna sočiva, Ciba Vision – Night & Day.

2004. – Druga generacija silikon hidrogelnih kontaktnih sočiva, Johnson & Johnson – Acuvue Oasys.

2005. – Treća generacija silikon hidrogelnih kontaktnih sočiva, Cooper Vision – Biofinity.

2009. – Prva dnevna silikon hidrogelna kontaktna sočiva, Johnson & Johnson – 1-Day TruEye.

2011. – Bauch & Lom predstavlja Purevision 2 HD, treću generaciju silikon hidrogelnih kontaktnih sočiva.

Dalje istraživanje materijala za izradu kontaktnih sočiva usmereno je naspram najmanjih ograničenja metabolizmu rožnjače i mehaničkog stresa prednjeg segmenta oka te smanjenju debljine, uz istovremeno veću propusnost kiseonika i zadržavanje optičkog kvaliteta kontaktnih sočiva i jednostavno održavanje.

Preuzeto iz: www.kontaktne-lece.eu