HOYA pokreće online lokator optičara

Nikada niste bili bliže na klik udaljenosti od najbližeg trgovca HOYA objektivima – zahvaljujući novom lokatoru HOYA prodajnih mesta.

Pokrenut da bi omogućio podatke o najbližem nezavisnom optičaru, Lokator optičara je dodat na Hoyinu web stranicu: www.hoya.co.uk . Takođe su tu i liste i kontakti dobavljača koji opskrbljuju HOYA sočiva u UK i Irskoj. Ova inovacija obuhvata i planer rute i kartu do Vaše najbliže optike.

Kako biste pronašli trgovine sledite link: Hoya trgovine