BOJE

Testirajte svoj vid i saznajte koliko dobro vidite boje pomoću EnChroma testa za slepoću na boje.

Sve slike sadrže jedan jednoznamenkasti broj (1-9).

color1

color2

color3

color4

color5

color6

color7

color8

color9

color10

color11

color12

color13

color29

color16

color17

color22

color19

color28

color22